#

"phương trang" - Em gái Hoài Linh phấn khởi báo tin vui sau thời gian dài, Bảo Anh cùng dàn sao nức nở chúc mừng