#

"phương nhi" - Là á hậu 2, Phương Nhi 'áp đảo' hai đàn chị Mai Phương lẫn Bảo Ngọc ở 1 chi tiết