"phun trào kim cương" - Giải mã bí mật về những vụ phun trào kim cương từ sâu trong lòng Trái đất

Giải mã bí mật về những vụ phun trào kim cương từ sâu trong lòng Trái đất

3 tháng trước
Kim cương phun trào từ vực sâu khi các siêu lục địa vỡ ra. Những hình ảnh động ấn tượng tiết lộ bí mật không thể ngờ.