#

"phim bố già" - Trấn Thành bấm máy phim mới, dự kiến ra rạp dịp Tết 2022