#

"phí dịch vụ" - Tất cả các loại phí dịch vụ của các ngân hàng hiện nay: Không biết mất tiền triệu hàng năm