#

"phần mềm next day metal" - Markforged ra mắt “siêu phẩm” máy in 3D: Metal X Gen 2, X7 Field Edition và phần mềm Next Day Metal