#

"phan hiển" - Sinh con thứ 3 được 1 tuần, Khánh Thi xuất hiện với gương mặt mộc khiến nhiều người bất ngờ