#

"perez" - Thách thức UEFA, chủ tịch Real Madrid vô tình giúp Ronaldo cùng MU tham dự giải đấu lớn?