#

"pau fc vs sochaux" - Quang Hải sáng cửa đi vào lịch sử ĐTVN nhờ 'đặc quyền' ở Pau FC