#

"ora good cat" - Xuất hiện mẫu ô tô điện Trung Quốc rẻ hơn VinFast e34, thiết kế gây ‘hoang mang’ vì như xe Porsche