#

"oppo watch 3 pro" - Trên tay OPPO Watch 3 Pro: Thiết kế đẹp, phần cứng tốt ngang Apple Watch nhưng rẻ bằng một nửa