#

"oppo watch" - Đối thủ giá rẻ của Apple Watch lộ thiết kế và tính năng hấp dẫn, 'đe nẹt' cả Samsung Galaxy Watch 4