#

"OPPo" - Người dùng háo hức đón nhận những chiếc OPPO Reno đầu tiên