#

"ông chủ trung nguyên" - Hiếm hoi xuất hiện, ông Đặng Lê Nguyên Vũ mang dàn SUV khủng đến lễ hội cà phê lớn nhất Việt Nam