#

"ông chủ điền quân" - Ông trùm showbiz bất ngờ lên tiếng nói rõ về tình cảnh hiện tại