#

"oneui4.0" - Samsung Galaxy S20 Series và Note 20 nhận Android 12 (One Ui 4.0), cùng cập nhật ngay nào!