#

"one home" - Nền tảng kết nối ngôi nhà thông minh One Home được vinh danh tại giải Sao Khuê 2022