#

"Ô tô Vinfast" - VINFAST KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG ĐẦU TIÊN TẠI YORKDALE, CANADA