"ô nhiễm ánh sáng" - Ô nhiễm ánh sáng có thể xóa sổ bầu trời đêm: Một phần ba nhân loại không còn thấy được giải ngân hà

Ô nhiễm ánh sáng có thể xóa sổ bầu trời đêm: Một phần ba nhân loại không còn thấy được giải ngân hà

9 tháng trước
Các nhà khoa học cảnh báo rằng do ô nhiễm ánh sáng, khả năng nhìn thấy vũ trụ vào ban đêm của con người có thể bị xóa sổ chỉ sau 20 năm.