#

"ổ dịch corona" - Chuyện kinh dị thời dịch Covid-19: Chở khách đến bệnh viện, khách trả công bằng virus