"nữ sinh lớp 10" - Người thân đề cập về ‘câu trả lời từ nhà trường’ sau 2 tháng nữ sinh lớp 10 chuyên ĐH Vinh qua đời