#

"nsnd hoàng giang" - NSND Việt Anh, NSND Trung Anh và loạt sao Việt xót xa khi NSND Hoàng Giang qua đời