"nsnd công lý" - Vợ NSND Công Lý tiết lộ tình hình tài chính khó khăn chưa từng thấy, tài khoản còn hơn 1 triệu đồng