#

"ns bình tinh" - Con nuôi Kim Tử Long gọi thẳng tên NS Hoài Linh, tiết lộ góc khuất và con người thật nam danh hài