#

"now we are breaking up" - 'Tình mới' Song Hye Kyo lộ mặt mộc ở hậu trường, khác 'một trời một vực' với hình ảnh trên phim