#

"nova 10 se" - Trên tay Huawei nova10 SE: Thiết kế tốt ngang ngửa iPhone giá chỉ hơn 7 triệu