#

"nokia rút khỏi nga" - Nokia tuyên bố rút khỏi thị trường Nga trong bố cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa hạ nhiệt