#

"nokia c21 plus" - Giá đập hộp Nokia C21 Plus giảm gần một nửa, chỉ còn dưới 2 triệu đối đầu Redmi A1