#

"nokia c20" - Các Bài viết về nokia c20

Nokia G21 Plus giảm tuột đáy, đập hộp dưới 2 triệu, ngon - bổ - rẻ hơn đàn anh Nokia C20

Nokia G21 Plus giảm tuột đáy, đập hộp dưới 2 triệu, ngon - bổ - rẻ hơn đàn anh Nokia C20

(Techz.vn) Được xem là hậu duệ trực tiếp của Nokia C20. Nokia C21 Plus hiện đang được giảm giá khá sâu hướng đến thay thế Nokia C20.