"Nokia 9." - Nokia 9 PureView sẽ có 3 biến thể?

Nokia 9 PureView sẽ có 3 biến thể?

6 năm trước
(Techz.vn) Mới đây, trang web chứng nhận Bluetooth certification đã xác nhận, điện thoại Nokia 9 PureView sắp tới sẽ có ba biến thể, ra mắt vào năm 2019.