#

"ninh dương lan ngọc" - Từ chối chụp hình cùng fan, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn được khen ngợi vì thái độ gần gũi, vui vẻ