#

"những nghệ sĩ mất năm 2020" - Nhận quá nhiều tin dữ của đồng nghiệp trong một ngày, Ốc Thanh Vân nghẹn ngào nhớ đến Mai Phương