"nhện thủy sinh" - Loài nhện thủy sinh duy nhất tạo ra mạng nhện dưới nước, có cách giao phối kì lạ, ăn thịt cả đồng loại

Loài nhện thủy sinh duy nhất tạo ra mạng nhện dưới nước, có cách giao phối kì lạ, ăn thịt cả đồng loại

2 tháng trước
Loài nhện này có cách giao phối rất kì lạ, con được thỉnh thoảng ăn thịt con cái sau khi giao phối thành công.