#

"nhận tin tang sự" - Hiếu Hiền xót xa, cả showbiz chia buồn khi nhận tin đạo diễn Nguyễn Bá Lộc qua đời