"nhà ngoại giao xuân thủy" - Nhà thơ duy nhất ở Việt Nam từng làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là chủ tịch đầu tiên của Hội nhà báo

Nhà thơ duy nhất ở Việt Nam từng làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là chủ tịch đầu tiên của Hội nhà báo

2 tháng trước
Sinh thời, người đàn ông này được xem là biểu tượng của tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc. Ông là nhà thơ, nhà báo duy nhất ở Việt Nam làm đến chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.