#

"nhà hát kịch hồng đăng" - Giám đốc Nhà Hát Kịch HN tiết lộ thêm về Hồng Đăng