#

"nguyễn tăng tiến" - Đồng đội Công Phượng bị bầu Đức ám chỉ "mất dạy", tống cổ khỏi HAGL giờ ra sao?