"nguyễn địa lô" - ‘Ngũ hổ tướng’ của Việt Nam tài giỏi ngang 5 mãnh tướng thời Tam Quốc, 1 người là ‘đặc công nước’ đầu tiên

‘Ngũ hổ tướng’ của Việt Nam tài giỏi ngang 5 mãnh tướng thời Tam Quốc, 1 người là ‘đặc công nước’ đầu tiên

3 tháng trước
Nếu Tam Quốc có “ngũ hổ tướng” phò trợ Lưu Bị và Thục Hán thì ở Việt Nam cũng có 5 vị tướng vang danh lịch sử dưới trướng Trần Hưng Đạo, là công thần của nhà Trần lúc bấy giờ.