#

"nguoi viet chui CR7" - Facebooker Việt chửi CR7 qua livestream: Nạn “ngôn từ rác” trên MXH