#

"người thân kim lý qua đời" - Kim Lý đau đớn khi nhận tin người thân qua đời mà không thể về nước, bạn bè và CĐM xót xa chia buồn