#

"người phụ nữ được trả lương cao nhất việt nam" - Danh tính người phụ nữ được trả lương cao nhất Việt Nam, nghe đến con số cụ thể mà choáng