#

"người mẫu ảo imma" - vivo bắt tay cùng người mẫu ảo imma ra mắt V25 series: khẳng định vị thế dẫn đầu xu hướng nhiếp ảnh