#

"người đẹp trà vinh" - Ngọc Trinh liên tục dùng tay che chắn vì mặc váy cắt tạo bạo