"ngũ hổ tướng" - Hé lộ mức lương của ngũ hổ tướng nhà Thục Hán: Kém xa Ngũ tử tướng của Tào Tháo, con số gây choáng

Hé lộ mức lương của ngũ hổ tướng nhà Thục Hán: Kém xa Ngũ tử tướng của Tào Tháo, con số gây choáng

2 tháng trước
Cùng là tướng quan trọng của đất nước, nhưng ngũ hổ tướng Thục Hán nhận mức lương kém xa ngũ tử tướng của Tào Ngụy. Lý do vì sao?