#

"ngọc trinh bị trộm" - Sau nửa năm báo án, vụ Ngọc Trinh bị trộm cuỗm mất bộ sưu tập đồng hồ 13 tỷ giờ thế nào?