#

"ngọc sơn vi phạm đất đai" - Ngọc Sơn suýt bật khóc khi gặp sự cố đi muộn