#

"ngọc sơn phi nhung" - 'San bằng' 1 khu ở biệt thự 400 tỷ, Ngọc Sơn tiếp đón 2 danh thủ hàng đầu Việt Nam, tỷ thí gay cấn