#

"ngọc hải" - Em ruột Ngọc Sơn từng là ca sĩ nổi đình nổi đám, cuộc sống sau khi từ bỏ sự nghiệp gây sững sờ