#

"nghệ sĩ trà my" - Nghệ sĩ Giang Còi: Bệnh ung thư trở nặng, đau đớn tột cùng, phải giành giật sự sống từng ngày