#

"nghệ sĩ giang còi bị bệnh" - Giữa lúc bệnh tình trở nặng, nghệ sĩ Giang Còi gây chú ý khi rao bán xe riêng